Vaše osobné údaje sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré o vás naša spoločnosť zhromažďuje alebo ich vymazanie nás neváhajte kontaktovať:

office@livingconsulting.sk